Hiển thị tất cả 11 kết quả

Sản phẩm thấm hút và chống tràn hiệu quả của 3M™ được sản xuất với công nghệ hiện đại, ngăn chặn tối đa những tình huống rò rỉ chất lỏng/ hóa chất gây nguy hiểm.

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Cuộn Gấp Thấm Hút Hóa Chất 3M C-FL550DD/P-F2001

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Cuộn Thấm Hút Dầu 3M Roll HP-100

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Cuộn Thấm Hút Hóa Chất 3M Roll C-RL15150DD

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Gối Thấm Hút Hóa Chất 3M Chemical Sorbent Pillow P300

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Miếng Thấm Hút Xăng Dầu 3M Pad HP-156

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Phao Quây Thấm Dầu 3M Boom T-270

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Phao Quây Thấm Hút Hóa Chất 3M Mini-Boom P-200

Thấm Hút & Chống Tràn Hóa Chất 3M

Phao Thấm Hút Xăng Dầu 3M Mini-Boom T-4